Waar we voor staan

WAAR WE VOOR STAAN

SECONDWIND/CAPITAL investeert in bedrijven in nood die gered kunnen worden door gerichte en concrete verbetermaatregelen in combinatie met de inbreng van kapitaal.

  • Gefaseerd zoeken en selecteren wij kansen die passen binnen onze investeringscriteria.
  • Wij leveren toegevoegde waarde door de inbreng van expertise en kapitaal.
  • Wij benutten en vergroten het aanwezige potentieel door strategische keuzes en interne verbeterslagen en optimaliseren van kostenstructuur en financiering.
  • Wij realiseren hiermee structurele groei in kwaliteit en winstgevendheid voor de onderneming ten behoeve van al haar stakeholders.
  • Met onze investering beogen we meer dan alleen een gezond rendement: we laten de onderneming beter achter dan we hem aantroffen.

WE GEVEN KANSRIJKE BEDRIJVEN HUN SECOND WIND

WAT DRIJFT ONS?

  • Kwaliteit is altijd leidend. We doen de goede dingen zo goed mogelijk en zijn hierbij gestructureerd, gedegen en transparant. Door onszelf en onze eigen organisatie iedere dag een stukje te verbeteren willen we het beste turnaround-fonds zijn voor alle betrokkenen. Bij onze deelnemingen vertalen we dit in meetbare kwalitatieve verbeteringen van de financiële en operationele organisatie. Gevolg: tevreden klanten en leveranciers, trotste medewerkers en structurele winstgevendheid.
  • Eerlijk zaken doen. We willen iedereen behandelen zoals we ook zelf behandeld willen worden. Hierbij zeggen we wat we doen, doen we wat we zeggen: we zijn betrouwbaar, communiceren open en transparant. Dit verwachten we ook van iedereen waar wij zaken mee doen.
  • Aandacht voor alle stakeholders. Het belang en de continuïteit van de onderneming waar we in investeren staat centraal. Wij kennen het krachtenveld in een turnaround situatie en begrijpen de soms tegengestelde belangen van de diverse stakeholders. Om te komen tot een duurzame en succesvolle oplossing is het nodig om eerlijke en reële oplossingen te bieden aan alle betrokkenen. Daar staan wij voor.